Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto
Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Certyfikat Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Pit przez internet System emerytalny Podatek VAT w rolnictwie
A A A

Informacje dla Podatników

WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Jest to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37, udostępniana przez administrację podatkową, przygotowana wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych należy je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.
Aby skorzystać z tej usługi należy:
- Wejść na Portal Podatkowy (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) do zakładki Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR], sekcja Pobierz PFR PIT-37
- Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem)
- Dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).
- Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR PIT-37.
- Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) należy zeznanie podpisać:
•Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub
•Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2013 r.
- Zalecane systemy operacyjne, umożliwiające skorzystanie z usługi Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR]: Windows, Linux, OSX.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] PIT-37 nie jest obowiązkowe – jest to propozycja rozliczenia rocznego. Zeznanie podatkowe PIT-37 można złożyć także na dotychczasowych zasadach (elektronicznie lub papierowo
W celu pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR] PIT-37 potrzebne są:
- identyfikator podatkowy (PESEL / NIP);
- imię (pierwsze);
- nazwisko;
- data urodzenia;
- kwota przychodu za 2014 rok (ze wszystkich informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R otrzymanych od płatników)

Po prawidłowym wysłaniu zeznania PIT-37 podatnik otrzyma informację na podany przez siebie adres e-mail, na który zostanie wysłany  kod, który jest niezbędny do sprawdzenia statusu przetworzenia przesłanego zeznania.
Wyłącznie status „200" wysłanego zeznania wskazuje na prawidłowe jego złożenie. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu.
Po otrzymaniu statusu "200" należy pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr

Zeznania podatkowe w formie elektronicznej mogą Państwo również złożyć korzystając z aplikacji e-deklaracje:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje

Wiele przydatnych informacji znajdziecie Państwo również na stronie internetowej „Szybki PIT”, gdzie istnieje również możliwość zadania pytań ekspertowi Ministerstwa Finansów
w formie e-mailowej: http://www.szybkipit.pl/start