A A A

Informacje dla Podatników

WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Jest to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37, udostępniana przez administrację podatkową, przygotowana wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych należy je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.
Aby skorzystać z tej usługi należy:
- Wejść na Portal Podatkowy (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) do zakładki Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR], sekcja Pobierz PFR PIT-37
- Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem)
- Dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).
- Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR PIT-37.
- Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) należy zeznanie podpisać:
•Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub
•Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2013 r.
- Zalecane systemy operacyjne, umożliwiające skorzystanie z usługi Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR]: Windows, Linux, OSX.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] PIT-37 nie jest obowiązkowe – jest to propozycja rozliczenia rocznego. Zeznanie podatkowe PIT-37 można złożyć także na dotychczasowych zasadach (elektronicznie lub papierowo
W celu pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR] PIT-37 potrzebne są:
- identyfikator podatkowy (PESEL / NIP);
- imię (pierwsze);
- nazwisko;
- data urodzenia;
- kwota przychodu za 2014 rok (ze wszystkich informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R otrzymanych od płatników)

Po prawidłowym wysłaniu zeznania PIT-37 podatnik otrzyma informację na podany przez siebie adres e-mail, na który zostanie wysłany  kod, który jest niezbędny do sprawdzenia statusu przetworzenia przesłanego zeznania.
Wyłącznie status „200" wysłanego zeznania wskazuje na prawidłowe jego złożenie. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu.
Po otrzymaniu statusu "200" należy pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr

Zeznania podatkowe w formie elektronicznej mogą Państwo również złożyć korzystając z aplikacji e-deklaracje:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje

Wiele przydatnych informacji znajdziecie Państwo również na stronie internetowej „Szybki PIT”, gdzie istnieje również możliwość zadania pytań ekspertowi Ministerstwa Finansów
w formie e-mailowej: http://www.szybkipit.pl/start